Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

ADDOLIAD AR Y SUL


Rydyn ni’n cyfarfod pob bore Sul ar gyfer gwasanaeth o fawl a dysgeidiaeth. Mae llecyn chwarae i’r plant lleiaf, ac amser i’r plant yn ystod yr addysgu.

Fel arfer, fe fyddwn yn cynnal gwasanaeth i bob oed ar y Sul olaf ymhob mis.

Mae croeso i bawb i ymuno â ni yn ein gwasanaethau yn Emmanuel.

Mae croeso hefyd ichi ymuno â ni ar ôl pob gwasanaeth am baned o goffi neu de.


Canolfan Gristnogol Emaniwel


Cartref Eglwys Emaniwel


Addoli – Caru – Galluogi – Adfer – GweddïoSome Uganda trip photos

yma