Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Datganiad Ymrwymiad Emmanuel 2018yma
Ein Cred


1) Yn y Beibl fel Gair ysbrydoledig Duw, rheol holl-ddigonol ffydd ac ymddygiad.

2) Yn undod yr Un Gwir DDUW Byw fel y’i datgelir mewn tri pherson: Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

3) Yn y geni o forwyn, y bywyd dibechod, y weinidogaeth wyrthiol, y farwolaeth iawnol ddirprwyol, atgyfodiad corfforol, esgyniad buddugoliaethus, eiriolaeth barhaus, ac ailddyfodiad.

4) Yng nghwymp dynoliaeth a’r angen, fel canlyniad, am iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu Grist.

5) Ym medydd credinwyr trwy drochiad mewn dŵr.  

6) Ym medydd a doniau’r Ysbryd Glân.

7) Yn nedwyddwch ymwybodol tragwyddol credinwyr a chosb ymwybodol pob un nad ydy’u henwau yn ysgrifenedig yn Llyfr y Bywyd.


Mae ein Taflen Groeso’n dweud….

“Os mai ymwelydd ydych chi  gyda ni heddiw, gobeithio y byddwch yn teimlo’n gartrefol yn ein mysg.

Mae ein dull o addoli’n amrywio o’r bywiog i’r tawel – O addoli Duw i’r eithaf at fyfyrio’n dawel ar Ei ddaioni fel y’i gwelir trwy Iesu.

Ymunwch â ni!

Gan ein bod wedi dod o hyd i gariad Duw trwy Iesu Grist, rydyn ni am rannu Ei gariad gydag eraill. Os oes gynnoch chi ryw angen arbennig ac yr hoffech chi sgwrsio neu weddïo gyda rhywun, gadewch inni wybod ar ddiwedd y gwasanaeth. Byddai modd hefyd  trefnu sgwrs gydag un o’r arweinwyr ar adegau eraill.

Fe gredwn ni mai Gair Duw i ddynoliaeth gyfan ydy’r Beibl. Ein gweddi ydy y byddwch yn clywed llais Duw yn siarad yn glir efo chi ac y byddwch yn mwynhau’r cyfnod hwn o addoliad yn ein cwmni heddiw.


Mae’n ddrwg gynnon ni, ond mae’r tudalennau Cymraeg wrthi’n cael eu llunio ar hyn o bryd – bydden nhw ar gael yn fuan.