Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Mae un o’n cerddorion – Chris Dean, wedi cynhyrchu CD o’i ganeuon ei hun, ac yn eu gwerthu i godi arian i Uganda. Mae’r rhain ar gael trwy’r eglwys neu Kingdom Krafts am £10. Mae £5 yn mynd i Uganda trwy Parental Care Ministries. Gellir clywed rhywfaint o’i gerddoriaeth yma:

http://www.chrispdean.co.u

k/

A dyma enghraifft o’r CD:

 https://www.youtube.com/watch?v=aovLZp1hKkE


Sianel You tube Emmanuel:

https://www.youtube.com/user/EmmanuelLlandudno/videos


“He who was before the stars were shining” gan Chris Dean: https://www.youtube.com/watch?v=v_T_lBd9MnM&feature=player_detailpageCân o fawl: “Above all powers”: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PnnKRumjE-s“The chosen one” gan Jo Bowles: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uqbP3zOfvvY


Yn ystod gwyliau’r haf byddwn yn cau ein grwpiau tai, ac yn eu lle, dod at ein gilydd yng nghartrefi aelodau unwaith yr wythnos am swper lle mae pawb yn cyfrannu… a thipyn o hwyl!


Mae Llandudno’n cynnal ei gŵyl Fictoraidd ei hun pob blwyddyn dros  Ŵyl y Banc ym Mai. Mae’r eglwys yn agor ei drysau am ddeuddydd dros y cyfnod hwn gyda barbeciw, teisennau cartref a diodydd. Mae’n ddigwyddiad hynod o boblogaidd gyda miloedd lawer o dwristiaid ac mae’n dda gweld ein heglwys a’n maes parcio’n llawn dop gyda phobl yn mwynhau’r achlysur. Mwy o wybodaeth ynglŷn â phenwythnos yr Ŵyl yma.