Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Canolfan Gristnogol Emaniwel


Stryd Lloyd

Llandudno

LL30 2YA


Ffôn: 01492 874404


Loading...

Gyda’ch cefnau at y môr, a Gwestai St.George ac Ambassador o’ch blaen, cymerwch droad St.George’s Place, croeswch  Stryd Mostyn at Stryd Lloyd, ac mae Canolfan Gristnogol Emmanuel rhyw 100 llath yn bellach ymlaen. Oddeutu 250 llath i mewn o’r Promenâd, yn union y drws nesaf at Neuadd y Dref.