Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Uganda – Parental Care Ministries


Ers 2008, mae timau o oddeutu 8 o bobl wedi bod yn teithio allan i helpu yn y cartref i blant amddifaid, yr ysgolion a’r eglwysi sydd dan ofal Bugail Emmy a’i wraig Sarah a thîm o staff ymroddgar. Mae’r berthynas wedi bod yn fuddiol iawn i ni fel eglwys wrth iddyn nhw weddïo droson ni, a ninnau’n gweddïo a gwneud yr hyn a allwn i’w cefnogi nhw. Am fwy o wybodaeth gweler fan hyn.


Israel


Mae llawer yn ein mysg yn teimlo’n angerddol iawn ynglŷn â materion sy’n ymwneud ag Israel.

Am fwy o fanylion gweler fan hyn.


Shevet Achim


Fe gredwn ni fod cael pobl Iddewig yn gweinidogaethu i blant Arabaidd yn ganolog i galon Duw ar gyfer holl bobloedd y byd.

Am fwy o fanylion gweler fan hyn.


Cymod a’r tlodion


Mae Dr Rhiannon Lloyd yn gwneud gwaith gwych yn Affrica a gwledydd eraill yn addysgu am rym y groes yn dod â maddeuant a newidiadau pendant i galonnau a ddrylliwyd oherwydd glanhau ethnig a materion eraill sy’n ymrannu pobloedd.

Cewch wybod y diweddaraf am waith Rhiannon yma.


 Masnach Deg a chyfiawnder


Rydyn ni’n teimlo’n angerddol ynglŷn ag anghyfiawnder a Masnach Deg. Ewch i weld ein siop yn 30 Stryd Madoc, sydd ddim yn bell ar draws y ffordd o’r Ganolfan. Yno, fe gewch hyd i Siop Lyfrau Cristnogol helaeth, Beacon Books, ynghyd â bar goffi bach yn gwerthu amrywiaeth o gacennau wedi’u pobi yn Llandudno, gan ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg.

Am fwy o fanylion gweler fan hyn.


Pobl ifanc


Am flynyddoedd buom yn gweddïo am Weithiwr Ieuenctid i’r dref. Mae ein clod a’n diolch i Dduw am ateb hyn ac rydyn ni’n frwdfrydig iawn yn ein gweddïau dros, a’n gwaith gyda’n gweithiwr Youth for Christ. Am fwy o fanylion gweler fan hyn.


Gwneud disgyblion


Fe gredwn yn gryf ynglŷn â gweld tyfiant yn ein camau Cristnogol a’n gwybodaeth o Dduw, gan geisio i eithaf ein gallu i ddod a bod yn debycach i Iesu. Mae’r cyrsiau Freedom in Christ, a gynhelir yn rheolaidd,  wedi bod o fendith mawr.


Addoliad, mawl a gweddi


Fe gredwn yn gryf bod addoliad, mawl a gweddi yn allweddol i wireddu a chynnal unrhyw beth o wir werth parhaol yn digwydd. Rydyn ni wedi’n hymrwymo i sicrhau nad ydy’r pethau hyn yn cael eu dibrisio a’u hanwybyddu.