Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Y Bugail Emmanuel Nyanzi a Sarah


Adeilad Eglwys Mbarara


Staff Ysgol Kyehimba


Staff a disgyblion Ysgol Kakagate  


Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gwaith yn Uganda, cysylltwch â:


PCMUK, 20 Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ


Ffôn: 01492 879899

E-bost: info@pcmuk.org


Mae Parental Care Ministries yn bodoli er mwyn helpu plant tlawd ac amddifad yn Uganda, trwy gyfarfod â’u hanghenion corfforol, emosiynol ac ysbrydol, a hynny yng nghyd-destun ysgolion Cristnogol. Rydyn ni hefyd yn galluogi 70 a mwy o fugeiliaid (gweinidogion) i rannu’r Efengyl ledled Uganda.