Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Gan fod y plant hyfryd hyn yn derbyn addysg, fe gaen nhw freuddwydio am eu dyfodol. Maen nhw'n dyheu am fod yn bobl gyda sgiliau - doctoriaid, athrawon, offthalmolegwyr, Arlywydd!


Am wybodaeth ynglŷn â noddi plant Kyehimba.


I helpu’r plant yn Kakagate.