Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Canolfan Eglwys Mbarara


Dyma ardal cartref Emmy a Sarah. Mae arian yn cael ei gasglu ym Mhrydain ac America i helpu adeiladu adeilad eglwys mawr amlbwrpas gyferbyn â phrif ysgol PCM yno. Fe fydd digon o le i gynnal cyfarfodydd, swyddfeydd, ystafelloedd ysgol Sul, gwasanaethau ysgol, cyfarfodydd Undeb y Gair, a chyfleusterau i gynnal cynadleddau bugeiliaid eglwys gyda llety. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo, gyda mwy o dir y tu cefn i’r adeilad ar gael i ychwanegu ystafelloedd, a galluogi gosod ail lawr uwchben blaen yr adeilad.