Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Ellwch chi noddi plentyn?


Bydd dim ond £15 y mis yn rhoi cymorth i blentyn gael addysg a bwyd. Fe fydd yn helpu talu cyflog byw i’r staff rhagorol, ymroddgar, ac yn helpu ariannu mwy o brosiectau yn Kyehimba neu Kakagate. I ganfod mwy ynglŷn â’r rhaglen noddi, cysylltwch â: Nigel a Marian Whitaker yn PCUMK, 20 Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ


Ffôn: 01492 879899


E-bost: info@pcmuk.org


Plant Kyehimba yn gweddïo dros eu noddwyr.


Ellwch chi wnïo’r bagiau syml hyn i blant yn P4?


Fe gaiff y rhain eu dosbarthu gyda Beibl tu mewn i bob un i bob plentyn.


Os ydych yn byw’n lleol, cysylltwch â Margaret Wright am batrwm a defnydd.


Os ydych yn byw’n bellach i ffwrdd, ac yn barod i ddefnyddio’ch defnydd eich hunan, e-bostiwch

 margaret.diddanfa@gmail.com am gopi o’r patrwm.


Fasech chi’n gallu mynd gyda thîm i Uganda?


Mae’n brofiad bywyd gweddnewidiol.

Cysylltwch â Nigel a Marian Whitaker yn


PCMUK, 20 Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ


Ffôn: 01492 879899

E-bost: info@pcmuk.org