Canolfan Gristnogol Emaniwel, Stryd Lloyd, Llandudno. LL30 2YA

Rhif Cofrestru Elusen: 1051917


Tudalen Agoriadol Hafan Gymraeg Amdanon ni Dyma lle rydyn ni Ein ffydd ar waith Dyddiadur Cysylltu â ni Oriel Luniau

Mae pawb yn cyfrannu rhywbeth tuag at ein hysgolion yn Uganda. Gwnïo, gweu, gwneud bandiau llawes.


Weithiau mae eglwysi’n gwneud y pethau rhyfeddaf – dyma’n fersiwn ni o Barod i Goginio. Ein Heglwys Blêr Nadolig ein hunain.  


Addoliad ar y Sul

Mae taith i Uganda’n golygu ymdrech logisteg enfawr a gwaith caled!


Rhai o’n digwyddiadau arferol.