Emmanuel Christian Centre. Lloyd Street, Llandudno. LL30 2YA

Charity registration number: 1051917


Cymuned o bobl gyffredin, sy’n profi cariad gweddnewidiol Iesu, ac sydd am i bobl eraill yn Llandudno a thu hwnt hefyd brofi’r un cyfle hwn sy’n llwyr drawsnewid bywydau.Loading...

DYDD SUL


9.15yb Gweddi

9.00yb Brecwast Gweddi ar Sul cyntaf y mis.

10.30yb Addoliad Boreol, gyda Chymun ar y 1af a’r 3ydd Sul o’r mis; oedfa i bob oed ar Sul olaf y mis.

6.15yh Addoliad a Gweddi (yn chwarterol ar y 5ed Sul)


DYDD LLUN


7.30yh – Gweddi dros y DU (Llun 1af y mis)


DYDD MERCHER


12.45 – 1.45yp Cyfarfod Gweddi Amser Cinio


DYDD IAU


12 -2yp Dewch i Mewn – Caffi a Chwmni Amser Cinio.

Ar agor i bawb.

6.15yh Ymarfer Tîm Addoli


DYDD SADWRN


10.30yb ymlaen yng nghaffi YFC REVERB – crempogau blasus, byrbrydau, diodydd. Croeso i bawb – y rhai iau a’r rhai hŷn!

Mae adeilad YFC REVERB ar agor bob noson o’r wythnos fel lle i bobl ifanc gael dod i ymlacio , bwyta, chwarae pŵl, chwarae ar y wii, ayyb.


GRWPIAU TAI


Dydd Mercher 7.30yh

Dydd Mercher 7.45yh

Dydd Iau 10.30yb

Dydd Iau 8.00yh


Mae’r rhain yn llefydd gwych i ddod i nabod pobl a thyfu yn ein ffydd Gristnogol.