Ein Cred


1) Yn y Beibl fel Gair ysbrydoledig Duw, rheol holl-ddigonol ffydd ac ymddygiad.

2) Yn undod yr Un Gwir DDUW Byw fel y’i datgelir mewn tri pherson: Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

3) Yn y geni o forwyn, y bywyd dibechod, y weinidogaeth wyrthiol, y farwolaeth iawnol ddirprwyol, atgyfodiad corfforol, esgyniad buddugoliaethus, eiriolaeth barhaus, ac ailddyfodiad.

4) Yng nghwymp dynoliaeth a’r angen, fel canlyniad, am iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu Grist.

5) Ym medydd credinwyr trwy drochiad mewn dŵr.  

6) Ym medydd a doniau’r Ysbryd Glân.

7) Yn nedwyddwch ymwybodol tragwyddol credinwyr a chosb ymwybodol pob un nad ydy’u henwau yn ysgrifenedig yn Llyfr y Bywyd.


Mae ein Taflen Groeso’n dweud….

“Os mai ymwelydd ydych chi  gyda ni heddiw, gobeithio y byddwch yn teimlo’n gartrefol yn ein mysg.

Mae ein dull o addoli’n amrywio o’r bywiog i’r tawel – O addoli Duw i’r eithaf at fyfyrio’n dawel ar Ei ddaioni fel y’i gwelir trwy Iesu.

Ymunwch â ni!

Gan ein bod wedi dod o hyd i gariad Duw trwy Iesu Grist, rydyn ni am rannu Ei gariad gydag eraill. Os oes gynnoch chi ryw angen arbennig ac yr hoffech chi sgwrsio neu weddïo gyda rhywun, gadewch inni wybod ar ddiwedd y gwasanaeth. Byddai modd hefyd  trefnu sgwrs gydag un o’r arweinwyr ar adegau eraill.

Fe gredwn ni mai Gair Duw i ddynoliaeth gyfan ydy’r Beibl. Ein gweddi ydy y byddwch yn clywed llais Duw yn siarad yn glir efo chi ac y byddwch yn mwynhau’r cyfnod hwn o addoliad yn ein cwmni heddiw.


Emmanuel Commitment Statement for 2017

Jesus came and told his disciples,”I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptising them in the name of the Father and the Son and the Holy spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the end of the age.”

Matthew 26; 18-20

- I will play my part according to my gifting, personality and calling.

- I will be faithful in being salt and light to those people with whom God has placed me.

- I will seek to be sensitive to the prompting of the Holy Spirit as opportunities arise.

“I (Paul) planted the seed… Apollos watered it, but it was God who made it grow. It’s not important who does the planting or who does the watering. What’s important is that God makes the seed grow.”

1 Corinthians 3; 6&7