Mae Parental Care Ministries yn bodoli er mwyn helpu plant tlawd ac amddifad yn Uganda, trwy gyfarfod â’u hanghenion corfforol, emosiynol ac ysbrydol, a hynny yng nghyd-destun ysgolion Cristnogol. Rydyn ni hefyd yn galluogi 70 a mwy o fugeiliaid (gweinidogion) i rannu’r Efengyl ledled Uganda.

Ysgol Kyehimba


Yr ysgol gyntaf i’w noddi gan PCMUK. Mae cynllun noddi ar waith i alluogi cyllid rheolaidd i fod ar gael i fyfyrwyr a staff yr ysgol hon.


Am fwy o wybodaeth am Ysgol Kyehimba, ewch i www.pcmuk.org


Ysgol Kakagate


Yr ail ysgol i’w noddi gan PCMUK. Cafodd yr ysgol ymweliad gan y tîm yn 2013,a phryd hynny, doedd yno fawr ddim cyfleusterau.


Ewch i www.pcmuk.org am fwy o wybodaeth am Ysgol Kakagate.


Ellwch chi noddi plentyn?


Bydd dim ond £15 y mis yn rhoi cymorth i blentyn gael addysg a bwyd. Fe fydd yn helpu talu cyflog byw i’r staff rhagorol, ymroddgar, ac yn helpu ariannu mwy o brosiectau yn Kyehimba neu Kakagate. I ganfod mwy ynglŷn â’r rhaglen noddi, cysylltwch â: Nigel a Marian Whitaker yn PCUMK, 20 Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ


Ffôn: 01492 879899


E-bost: info@pcmuk.org


Fasech chi’n gallu mynd gyda thîm i Uganda?


Mae’n brofiad bywyd gweddnewidiol.

Cysylltwch â Nigel a Marian Whitaker yn


PCMUK, 20 Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ


Ffôn: 01492 879899

E-bost: info@pcmuk.org