Mudiad dan ofal gwirfoddolwyr ydi Shevet Achim, sydd ddim ond yn bodoli oherwydd ffydd a dewrder y teulu Miles, a welodd angen yn y Dwyrain Canol a chanfod ffordd i helpu. Yr angen hwnnw oedd plant gyda nam ar y galon. Plant oedd y rhain a fyddai’n annhebygol o fyw heibio’u plentyndod heb lawdriniaeth i achub bywyd. Yn eu mamwlad yn Syria, Gaza ac Irac, dydy’r plant yma ddim yn cael y cyfle i dderbyn llawdriniaeth. Ond gyda chymorth llawer o Gristnogion ledled y byd, gydag arian, amser ac ymdrech, caiff y plant hyn bellach ddod i Israel am y llawdriniaeth i’r galon yn Ysbyty Wolfson!


Tra bo’r plant a’u rhieni yn Israel, maen nhw’n aros yn Nhŷ Shevet yn Jerwsalem, ynghyd â’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio yno, yn eu helpu i ymgynefino a theimlo’n gartrefol. Weithiau, gall aros am y llawdriniaeth fod yn fisoedd, ond yn ystod yr amser hwn, mae digon i’r teuluoedd eu gwneud, rhwng ymweliadau a’r ffrindiau newydd a wnaed yn Jerwsalem. Tra’u bod yn Israel, caiff y teuluoedd gipolwg ar galon Duw trwy’r cariad a’r gofal maen nhw’n ei dderbyn, y gweddïau drostyn nhw a’r rhoddion maen nhw'n cael cyn troi am adref.


Nid mudiad neu elusen yn unig ydy Shevet Achim, ond cymuned o bobl sydd wedi dod at ei gilydd gydag un nod: i garu a gofalu am eu cymdogion.

Cafodd grŵp o Emaniwel eu bendithio o gael ymweld â’r Tŷ yn Jerwsalem lle mae’r teuluoedd yn aros, ac fe aethon ni â bagiau o deganau meddal at y plant wrth inni ymweld ag Ysbyty Wolfson. Roedd hi’n brofiad anhygoel gweld cariad Duw ar waith wyneb yn wyneb yng ngwlad Israel ac i gael sgwrsio gyda’r teuluoedd yno, a oedd mor gyfeillgar ac mor ddiolchgar.


Mae Emaniwel yn cefnogi Shevet Achim yn ariannol. Os oes gennych ddiddordeb i wybod mwy, ewch i www.shevet.org