Dewch i mewn


Rydyn ni’n cynnal caffi amser cinio yn wythnosol pob dydd Iau, rhwng 12 o’r gloch hanner dydd a 2 o’r gloch y pnawn. Byddwn yn gweini lluniaeth ysgafn - cawl cartref a rholiau bara, tôstis, brechdanau, tatws trwy’u crwyn, cacennau, te, coffi a sudd. Cynhyrchir y cacennau gan Food for Thought Conwy, busnes lleol a sefydlwyd ar Ben y Gogarth. Pobir eu cacennau cartref gan ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg. Mae ein bwydlen haf ychydig yn wahanol, yn aml yn cynnwys mefus a hufen! Mae Dewch i Mewn (Step Inside) yn le i wahodd ffrindiau, ymlacio a mwynhau bwyd da am brisiau rhesymol. Mae’r stafell yn aml yn fwrlwm, gyda llawer o ymwelwyr â’r ardal yn taro heibio i weld be sy’n mynd ymlaen. Mae’n haelodau bob amser yn bresennol i estyn cymorth, gweini a’ch croesawu i Landudno ac i Emaniwel. Rydyn ni’n barod iawn i eistedd a chadw cwmni, sgwrsio neu weddïo gyda chi os hoffech chi.