Mae Kingdom Krafts, sy’n ymgorffori Beacon Books, wedi’i lleoli yn

30, Stryd Madoc, Llandudno LL30 2TL.


Ffôn: 01492 877995


E-bost: beaconbooks.kingdomkrafts@gmail.com


Gwefan:

http://www.fairtradeandchristianshop.wales/


Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 9.30yb – 5.00yp


Rhai dyfyniadau o wefan Kingdom Krafts:


“Bu Beacon Books, a’i chwaer elusen Canolfan Masnach Deg Kingdom Krafts, yn gweithredu ers 2002. Gwthiwyd y cwch i’r dŵr oddeutu deuddeg mlynedd yn ôl oherwydd dyhead i helpu pobl sy'n gaeth i dlodi i adfer eu hunan-barch, gwneud bywoliaeth a cheisio cynllunio ar gyfer y dyfodol, lle gynt roedd pethau’n edrych yn llwm ac anobeithiol.”


“Roedd yr angen i gael llenyddiaeth a deunyddiau Cristnogol parod ar gael hefyd yn un o’n dyheadau, ac fe welwyd gweddïau’n cael eu hateb yn rhyfeddol dros y blynyddoedd wrth i’r busnes ddatblygu i’r hyn y mae heddiw.”


“Mae dwy eglwys yn Llandudno, Emaniwel a Gloddaeth Unedig, yn partneru er mwyn hwyluso cynhaliaeth a datblygiad y siop. Bellach mae tri o reolwyr rhan amser a rhyw 15 o wirfoddolwyr, gan greu tîm cryf.”