Mae ein tîm diflino’n barhaol yn chwilio am ffyrdd effeithiol i gymryd yr Efengyl i gorneli pellaf diwylliant yr ieuenctid; yn mynd i lefydd na fase eglwysi’n breuddwydio mentro.

Pob wythnos, rydyn ni’n gweithio gyda rhwng 50-300 o bobl ifanc ledled Llandudno, o bob math o gefndir.

 Dydy Iesu ddim yn gwahaniaethu – dydyn ni ddim chwaith.  

Fel rhan o Ieuenctid Dros Grist Cenedlaethol, rydyn ni’n partneru â threfi a dinasoedd ledled y DU a thu hwnt i rannu’r newyddion da am Iesu, a hynny mewn dulliau perthnasol i’r genhedlaeth hon.

Er mwyn yr Efengyl, a dyfodol ein pobl ifanc, mae angen eich cefnogaeth chi a’ch partneriaeth chi er mwyn gweld y genhedlaeth hon yn codi a chael eu cyfri dros Iesu.


Eseia 43:19

 Edrychwch! Dw i'n gwneud rhywbeth newydd!Mae ar fin digwydd!

Ydych chi ddim yn ei weld?Dw i'n mynd i agor ffordd drwy'r anialwch,

a rhoi afonydd yn y tir diffaith


Tim Gough


Tim ydy Cyfarwyddwr Ieuenctid Dros Grist yn Llandudno, ac ynghyd â’r Ymddiriedolwyr, fo sy’n gyfrifol am gynllunio a rhedeg y prosiectau a gweithio gyda phobl ifanc yn uniongyrchol.

Pan nad ydy o’n cadw cwmni i’r bobl ifanc, mae wrth ei fodd yn treulio amser gyda’i wraig Katie, yn dringo creigiau, gwersylla, dilyn C.P.D. Blackpool, diogi mewn hamog a hufen iâ Ben & Jerry (fel arfer yn y drefn honno). Mae hefyd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â hyfforddi eraill i weithio’n effeithiol gyda phobl ifanc.

Mae Tim yn credu mai ei brif gyfrifoldeb ydy gwasanaethu pobl ifanc, eglwysi ac ysgolion yr ardal. Os hoffech chi drefnu cael sgwrs gyda Tim neu ei wahodd i annerch yn eich eglwys, digwyddiad neu grŵp ieuenctid, gallwch gysylltu â fo trwy tim@llandudno-yfc.co.uk